Skip to main content
Events

LIMINAL JAM — Jewellery and Metal

Wednesday 30 June 09:00 (GMT +0)

School of Arts & HumanitiesJewellery & Metal (MA)

Jewellery & Metal students present their work in modified Pecha Kucha presentations

Estimated Duration: 5 hours

Modified Pecha Kuchas provide a dynamic way for our graduates to present a body of work - each student will have exactly 3 minutes and 20 seconds and 10 images to tell their story

10 am - Pornnatcha Sangsuk-iam, Meiling Ma, Mingxin Sun, Siqi Zhu, Yujing Cheng, Xuan Ma, Xueqi Guo and Chuqing Luo led by David Roux-Fouillet

11am -  Jia Fang, Yan Zhang, Zinan Li, Di Xin, Huizi Qu and Julia Baudler led by Antje Illner

12 pm - Jingwen Yuan, Yue Xu, Lu Gan, Rui Ding, Zhijin Xie, Xiang Li, Catreeney Harkin and Mairi Millar led by Max Warren

1 pm - Ruibo Yang, Wei Si, Xiahan Dai, Yuan Zheng, Weiran Cai, Yin Zhong, Shiqing Yao, Dameng He and Quanjing Mao led by Jonathan Boyd

2 pm - Qi Han, Weichan Li, Yu Chen, Ximeng Liu, Xiaorui Jin, Hao Wei, Yiru Zhang and Ruining Zhang led by Rebecca De Quin


Featured in Theme: Materiality and Abstraction